Varianter av bingo

Bingo är ett enkelt spel, med enkla regler, något som självklart har gjort att många kommit på idén att utveckla olika varianter av det. Vissa är sofistikerade, andra mer direkta. Skillnaden är, i de flesta fall, inte så stor. Men liksom en vinkännare kan känna en enorm skillnad mellan två olika viner, ser en riktig bingoentusiast stora skillnader. Och liksom vinkännaren har sina favoriter, har bingoentusiasten också sina preferenser.

En enkel variant på vanlig bingo är mönsterbingo. I stället för att fylla en rad av siffror ska du fylla ett mönster som finns på din bingobricka. Det låter kanske inte så spännande, men tvingar den invanda bingohjärnan att tänka i lite annorlunda banor, vilket bara är bra. Första gången du spelar det kommer du att förvånas hur svårt det är att inte tänka på lodräta, vågräta och diagonala rader.

Poesibingo är en mer… poetisk variant av bingo. Siffrorna på bingobrickan har ersatts av ord. När en eller flera poeter läser sina dikter så kryssar du för de ord du hör som finns på din bricka. I övrigt fungerar spelet precis som vanligt. Denna variant av bingo kan vara en riktig utmaning; skillnaden mellan ord och siffror, och det faktum att orden inte läses upp för sig utan som del av poem, gör det hela till en liten utmaning.

En av de mest kända varianterna av bingo är också den mest udda. Kobingo. Det går helt enkelt till så att en kohage delas in i olika rutor, och de rutor där kossorna gör sina tyngre behov i markeras. Det kanske låter som ett skämt, men idén med att låta djurs naturliga beteende avgöra utgången av att spel är urgammal. För oss människor kan djurs beteende ofta verka helt slumpartat, samtidigt som vi vet att det förekommer någon sorts tankeverksamhet därinne. Därför passar sig djur ofta utmärkt som spelobjekt. Varför lade kon en komocka just där? Fanns det något speciellt skäl? Var gräset där speciellt laxerande? Kobingo ger möjlighet till djupt filosoferande om djurs och människors plats i naturen. Ett spel för den riktiga finsmakaren.

Förutom dessa finns det flera andra olika varianter. Givetvis är gammal klassisk bingo gott nog, men lite omväxling skadar aldrig. Man kan lära gamla hundar att sitta.